Artikel residentie Boterbloem (bron magazine “Op de werf”)